Utskrift
Treff: 2772


PENSJONISTENE BÅDE FÅR OG TAPER MED DETTE STATSBUDSJETTET!Penger

Igjen er våre minstepensjonister den store taperen ved dette statsbudsjettet. Minstepensjonister betaler ikke skatt av sin pensjon, derfor drar de heller ikke nytte av den bebudede skattelette som 9 av 10 arbeidstakere og pensjonister får.

Derimot får de den samme økningen som alle oss andre, økt moms på ulike kultur- og underholdningsaktiviteter, økte egenandeler på helsetjenester, økt NRK- lissens. I tillegg kommer helt sikkert de kommunale avgiftene til å øke, uttaler leder av Pensjonistpartiet, Einar Lonstad.


Dette statsbudsjettet, hvis det går i gjennom vil gi økte forskjeller, og Pensjonistpartiet står fast på at minstepensjonistene burde ha fått et løft til 3 G for å komme opp over EUs fattigdomsgrense som i 2014 var på 216 000.
Langtidsbeboere på sykehjem, som uten selv å ville det, bor på dobbeltrom, får kroner 60,50 pr. døgn i rabatt. Her hadde halv pris vært det eneste riktige. Har ikke Regjeringen hørt om en verdig alderdom!

Dette til tross – når Regjeringen nå foreslår å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister fra 85 prosent av grunnbeløpet til 90 prosent fra 1. september 2016, ja da er en lysning for denne gruppen, uttaler Einar Lonstad, som en kommentar til dagens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram av Finansminister Siv Jensen.

 

Oslo 7. oktober 2015

Ytterligere kommentar fra Pensjonistpartiet:

Einar Lonstad, leder, tlf. mobil 90 17 05 95