Høyres aller siste valgløfte til Hamars syke og eldre er å kutte 10 millioner i pleie- og omsorgsbudsjettet. Også Høyres seniorer har sagt at de støtter kuttforslaget. Partiet har heller ikke gitt løfter om videre sykehjemsbygging, noe som er tvingende nødvendig i Hamar før eldrebølgen når oss for fullt. Allerede i dag benyttes alt for mange korttidsplasser til ventetid for langtidspasienter. Dette kan ikke fortsette! Det er for øvrig flere andre partier som heller ikke har lovet sykehjemsbygging.
Hamars velgere i alle aldre! Situasjonen er virkelig alvorlig. Det er ikke så veldig lenge siden Høyres representanter i kommunestyret, godt støttet av BBL, også ville ta 4 millioner fra pleie- og omsorg for å gi til andre formål. Da var disse partiene i mindretall. Hva skjer hvis de får flertall? Tendensen er skremmende! Hvilken framtid venter de syke og eldre i Hamar hvis disse skal styre kommunen? Jeg er bekymret! Og den bekymringen legger jeg over på dere, kjære velgere!
Vi har mange syke barn og unge i Hamar, og innbyggere i alle aldre kan dessverre bli rammet av tung sykdom. Disse kan gå en uforutsigbar framtid i møte etter valget.
Pensjonistpartiet vil alltid være på plass for å verne de som har store utfordringer. Men vi trenger flere representanter i kommunestyret! Det greier vi ikke selv. Det kan bare du som velger avgjøre når du putter stemmeseddelen din i valgurnen!
Bli med og ta ansvar for framtida til Hamars syke og eldre! Stem Pensjonistpartiet!

Jan M. Oreld
Borgny Irene Nygaard
Hamar Pensjonistparti

Hedmark fylkes eldreråd er et rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale virksomheter. Rådet behandler saker på samfunnssektorer som berører eldres levevilkår. Øverste organ er Hedmark fylkes eldreråd som består av syv medlemmer som er valgt av fylkestinget. Rådet ledes av Olav Sande fra Engerdal. Alle kommuner i fylket har sitt eget eldreråd, totalt har Hedmark 23 eldreråd.
I arbeidet med ny forskrift til TT-ordningen (tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede i Hedmark) var alle eldreråd i fylket naturlige høringsinstanser. De fleste ga innspill til en god sosial ordning de eldre er største bruker av.

I videoen fra Ringsaker Blad må listetopp for Ringsaker Pensjonistparti og 2. kandidat til fylkestinget, Tom Synstad svare for seg. Klikk på bildet for å se intervjuet.

 

 

Hamar PP

 

 

Valgkampen er i full gang i Hedmark. Her fra valgstand forleden i godværet på Hamar.

 

 

 

Her kan du prøve deg på velgerhjelpen til Østlendingen for noen av kommunene der Pensjonistpartiet stiller lister i kommunevalget (Våler, Åsnes og Tynset). Dette er et utvalg saker og temaer, i menyen til venstre finner du program for det enkelte lokallag. Pensjonistpartiet stiller videre lister i Stange, Hamar, Sør-Odal, Kongsvinger og Ringsaker. Viktig å huske fylkestingsvalget der partiet også stiller med en god liste og program finnes også i menyen til venstre.
http://www.ostlendingen.no/vis/velgerhjelpen/

Ringsaker Blad har laget en tilsvarende velgerhjelp for Ringsaker og den finner du her.
http://www.ringsaker-blad.no/vis/velgerhjelpen/

Glomdalen har også laget en Velgerhjelp for sine lesere og den finner du i linken under. Her er våre lokallag i Åsnes, Sør-Odal, Våler og Kongsvinger med. 
http://www.glomdalen.no/vis/velgerhjelpen/

Lykke til med å ta denne testen!

Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

    ValgprogramFylket2015    ValgprogramFylket20158

Hedmark fylkesting gjennomførte nylig sitt møte i Finland. Den kanskje viktigste sak som ble behandlet var forslag til ny TT – forskrift. Forslaget baserte seg på 13 høringsuttalelser og fylkesrådets vurdering. Flere av de som hadde uttalt seg påpekte viktigheten av at største bruker, de eldre også burde bli representert i nemnda som en av fire medlemmer. TT- nemnda forvalter ordningen, brukerne er representert med to representanter som begge utpekes av Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF).

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon har de siste årene endret seg veldig mye og det er bekymringsverdig når vi vet det norske forsvaret i flere Stortingsperioder har måtte gjøre store kutt. På mange områder har disse vært dramatiske og kanskje har vært vedlikeholdssituasjon det synlige beviset. Tidligere forsvarssjef, Sverre Disen, mener politikerne er i ferd med å avvikle Forsvaret. I dette innslaget på TV2 forteller han om det. 

På Landsmøte 10. mai ble følgende resolusjon vedtatt:

Norsk Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norsk sikkerhetspolitikk er forankret i NATO-alliansen, samtidig som vi knyttes stadig nærmere til det europeiske fellesskap (EU).
Det mener Pensjonistpartiet gjennom sitt program. Vi mener at det er uansvarlig ikke å være forberedt på mulige fremtidige trusler mot våre nasjonale interesser, så som terroranslag mot oljeinstallasjoner, industrianlegg og forsvarsverk.
Derfor vil Pensjonistpartiet styrke forsvarsevnen til Norge gjennom økte bevilgninger og personell til forsvaret, herunder Heimevernet. Samarbeidet mellom forsvaret og sivil beredskap må etter vårt syn videreutvikles for å styrke kampen mot sabotasje og terrorangrep. Heimevernet må være en viktig del av forsvaret og ha en viktig rolle i samfunnet og spesielt i distrikts Norge. Vi mener at HV- mannskaper under avtjening av HV-tjeneste, skal motta full lønn. Heimevernet må øves og være langt mer synlig enn tilfeller er i dag.
Pensjonistpartiet mener at Sjøforsvaret, herunder Kystvakten, må styrkes for å sikre hele kysten med spesiell fokus på våre olje- og fiskeriinteresser.
Pensjonistpartiet mener at Norge skal føre en utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk som ivaretar et fullverdig medlemskap i NATO, samt oppfylle våre forpliktelser ovenfor egne EU styrker.
Pensjonistpartiet vil arbeide for at Forsvaret gis forutsigbare rammevilkår og støtter tiltakene som ekspertgruppen nylig overleverte til Forsvarsministeren.


Hedmark Pensjonistparti avholdt sitt årsmøte på fylkeshuset på Hamar den 26. februar 2015. Et positivt og fremoverlent fylkesparti med ambisjoner. Optimisme preger partiet før kommune- og fylkestingsvalget.

Helge Thomassen fortsetter som fylkesleder, som 1. nestleder og politisk nestleder ble valgt Tom Synstad fra Ringsaker. Som 2. nestleder og organisatorisk nestleder kommer Rune Sørli fra Åsnes inn. Hele det nye styre finner dere her

Etter møtet ble denne pressemeldingen sendt ut: 

Basis vil fremdeles bl.a. være å arbeide for trygge levevilkår og en verdig og positiv livssituasjon for alle aldersgrupper.

Hedmark Pensjonistparti styrker sine grunnverdier med to punkter:

  • Pensjonistpartiet vil være en pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad
  • Pensjonistpartiet vil arbeide for en mer miljømessig offentlig og kollektiv transport

 

 

Hedmark-KILDEN5.jpgNone.medium 1Takk for at du tar deg tid til å kikke litt på hjemmesidene våre. Det er hyggelig at folk stikker innom. Vi setter spesielt stor pris på å bli kjent med nye mennesker som vil vite mer om oss. Ønsker du å bli medlem i partiet så bare ta kontakt. Vi har lokallag i Hamar, Kongsvinger, Stange, Sør-Odal, Åmot, Ringsaker, Åsnes, Våler og Eidskog. Dersom du bor i en kommune hvor vi ennå ikke har lokallag, kan du likevel bli medlem hos oss. Kanskje du kan tenke deg å bli med på å danne et lokallag der du bor?

Høyres helseminister Bent Høye foreslår rabattert pris på dobbeltrom på sykehjem. Forslaget sendes ut på høring denne måneden. Er dette den nye regjeringens måte å løse underdekningen av sykehjemsplasser på? Regjeringen tilbyr i et halvt år å dekke beløpet som kommunene taper på denne ordningen. Er dette en verdig løsning?

Løvlien skriver helt korrekt at "muligheten til privatliv, fortrolige samtaler med pårørende, sjølstendig valg av radioprogrammer og å føre en telefonsamtale i enerom" må det gis avkall på. Jeg vil også legge til at eget valg av TV-program vil bli en umulighet. Kanskje vil den man skal dele rom med absolutt ikke ha verken radio eller TV på?

Helseministeren og hans medarbeidere som sender ut dette forslaget kan ikke være godt nok orienterte om hvordan livet på sykehjem fortoner seg. - Borgny Nygaard

Kontakt oss på

hovedkontoret

Besøksadresse    
Prinsens gate 3 A,
0154 Oslo

Postadresse         
Postboks 6 Sentrum, 0101 Oslo

Telefon                 
21 42 05 15

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                 

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

 

 

Møter

Neste HS møte

Januar 2016


Landstyremøte

 

April 2016
Gardermoen


Landsmøte

4. - 5. juni 2016
Gardermoen

 

Facebook


Web-ansvarlig: Web-gruppe, som består av IT-ansvarlig Ottar Gjermundnes, Web-redaktør Gjert-Are Valberg og e-postansvarlig Torgrim Nordgarden. Ved spørsmål og behov for hjelp, kontakt på mail! Den lokale webmaster har ansvaret for sine fylker og kommuner. Snakk med din fylkesleder og meld deg gjerne til tjeneste. Gi beskjed hvis webkurs ønskes.

Webdesign ©2010-2015 Web Norge. Publiseres med Joomla publiseringsløsning. :-)